REZERWACJA 24h+48 33 813 90 45
info@robinpartners.plul. Kalinowa 1A, 43-309 Bielsko- Biała

Jak działamy?

Szanowni Państwo, kancelaria ROBIN PARTNERS przedstawia zasady naszej działalności.
Profesjonalną obsługę zapewniamy dzięki współpracy z niezależnymi rzeczoznawcami samochodowymi, biegłymi od rekonstrukcji wypadków drogowych, rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi sądowymi lekarzami medycyny oraz zewnętrznymi kancelariami prawnymi. Posiadamy również własne zaplecze prawne oraz specjalistów w zakresie likwidacji szkód.
Większość spraw o dochodzenie odszkodowania realizujemy na drodze polubownej, gdyż działając na rynku od 2004 roku, jesteśmy spółką rozpoznawalną w większości Zakładów i Towarzystw Ubezpieczeniowych. W określonych przypadkach, gdy osiągnięcie porozumienia na drodze polubownej nie jest możliwe, np. w przypadku bezzasadnego zaniżenia świadczenia lub całkowitej odmowy wypłaty świadczenia, roszczeń tych dochodzimy na drodze sądowej.
Obsługujemy także szkody komunikacyjne, które wydarzyły się za granicą lub których sprawcą na terenie Polski był cudzoziemiec.

W przypadku, gdy poszkodowany otrzymał już odszkodowanie, a nie jest przekonany, czy jego wysokość jest prawidłowa i pozostaje w zgodzie z przepisami prawa lub ogólnymi warunkami ubezpieczenia, kontrolujemy zasadność wydanej decyzji. W większości spraw okazuje się, że wypłacone kwoty odszkodowań są zaniżane. W takim przypadku doprowadzamy na drodze odwoławczej do uzyskania należnego odszkodowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy też pytań prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub wysłanie zapytania na adres.
Wstępna analiza spraw jest bezpłatna. Nasz klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych.

Przyjmujemy do realizacji szkody, które wydarzyły się: do 20 lat wstecz w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek przestępstwa zaistniałego po dniu 10.08.1997; do 3 lat wstecz w pozostałych przypadkach.

Kancelaria ROBIN PARTNERS