REZERWACJA 24h+48 33 813 90 45
info@robinpartners.plul. Kalinowa 1A, 43-309 Bielsko- Biała

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym

Jeżeli w następstwie wypadku lub wywołania rozstroju zdrowia straciliście Państwo bliską Wam osobę, pomożemy uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Państwa oraz najbliższej rodziny.

W przypadku śmierci poszkodowanego pomagamy uzyskać:
- odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek Jego śmierci,

- zadośćuczynienie za  cierpienie, rozstrój zdrowia psychicznego, które są następstwem śmierci,

- rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia,

- refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.

ODSZKODOWANIE - JEŻELI W NASTĘPSTWIE WYPADKU POSZKODOWANY PONIÓSŁ ŚMIERĆ, WÓWCZAS JEGO NAJBLIŻSZA RODZINA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STOSOWNE ODSZKODOWANIE.
Stosowne odszkodowanie jest należne w przypadku śmierci poszkodowanego, osobom, które wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Odszkodowanie wypłacane jest w formie jednorazowej kwoty osobom najbliższym zmarłego poszkodowanego, przede wszystkim jego dzieciom i współmałżonkowi. Jednakże w kręgu osób uprawnionych znajdują się również konkubent, rodzice poszkodowanego, z tym że na skutek jego śmierci, musi nastąpić znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Nie chodzi tutaj wyłącznie o aspekt materialny pogorszenia. Są nim również brak pomocy w wychowaniu dzieci, brak pomocy w prowadzeniu gospodarstwa skutkujące utratą możliwości zarobkowania. Znaczne zmiany w stanie zdrowia, wywołane tragiczną śmiercią osoby najbliższej, uzasadniają przyznanie odszkodowania. Tym bardziej jest ono uzasadnione, gdy do czynienia mamy jeszcze z pogorszeniem sytuacji materialnej wynikającej ze zmiany w stanie zdrowia najbliższych zmarłego, będącej następstwem śmierci poszkodowanego.

W ramach ubiegania się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby możemy w szczególności liczyć na odszkodowanie za śmierć:

- współmałżonka, dziecka, ojca i matki, dziadka, babci, nienarodzonego dziecka, a także za szkody prenatalne.
Prowadzimy sprawy dotyczące nie tylko najnowszych wypadków, ale także tych, które zdarzyły się po 10 sierpnia 1997 roku.

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ - OSOBIE POSZKODOWANEJ, KTÓRA W WYNIKU WYRZĄDZONEJ JEJ SZKODY DOZNAŁA USZKODZENIA CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA, SĄD MOŻE PRZYZNAĆ ODPOWIEDNIĄ SUMĘ TYTUŁEM ZADOŚĆUCZYNIENIA PIENIĘŻNEGO ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ. ZADOŚĆUCZYNIENIE JEST ŚWIADCZENIEM JEDNORAZOWYM PIENIĘŻNYM, MAJĄCYM STANOWIĆ SPOSÓB ZŁAGODZENIA CIERPIEŃ FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH POSZKODOWANEGO.

Kancelaria ROBIN PARTNERS