REZERWACJA 24h+48 33 813 90 45
info@robinpartners.plul. Kalinowa 1A, 43-309 Bielsko- Biała

Odszkodowania za błędy medyczne

Błąd medyczny to działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego powodujące szkodę u pacjenta.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu oferujemy pomoc w sprawach kierowanych przeciwko zakładom opieki zdrowotnej jak również lekarzom prowadzącym praktykę indywidualną. Błąd lekarski jest do udowodnienia, a kwota odszkodowania może być naprawdę wysoka. Uzyskaj odszkodowanie za błędy medyczne.

Warto wiedzieć, że jeśli na skutek błędu medycznego doszło do śmierci pacjenta, o odszkodowanie mogą starać się członkowie jego rodziny.

Oprócz odszkodowania osoby, które padły ofiarą błędu w sztuce medycznej mogą ubiegać się także o wypłatę zadośćuczynienia i renty.

Celem wypłaty zadośćuczynienia jest pokrycie wszelkich psychicznych oraz fizycznych cierpień, powstałych na skutek zaistniałej sytuacji. Jego wysokość w dużej mierze zależy od rodzaju uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, bólu jaki cierpiał poszkodowany.

Rentę można otrzymać w sytuacji, kiedy na skutek błędu medycznego osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, zwiększyły się jej życiowe potrzeby, a przywrócenie stanu rzeczy sprzed zdarzenia nie jest możliwe.

Pomagając Ci w uzyskaniu świadczeń finansowych nie pobieramy przy tym żadnych opłat z góry, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty. Nasi Klienci mają zatem pewność maksymalnych starań z naszej strony.

Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy o błąd w sztuce lekarskiej jest całkowicie bezpłatna.


Pacjent ma prawo do żądania odszkodowania za błędy lekarskie, które obejmują błędne zdiagnozowanie choroby, uchybienia popełnione w trakcie przeprowadzania zabiegu oraz niewłaściwe propozycje leczenia. Duża złożoność przepisów prawa może wpływać na trudności z samodzielnym uzyskaniem rekompensaty, dlatego pomoc doświadczonych ekspertów, którzy dla swoich klientów niejednokrotnie uzyskiwali już wysokie odszkodowania za błędy medyczne, jest nieoceniona.

KIEDY I W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PACJENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?
Szansę na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia oraz renty mają pacjenci, którzy ucierpieli w wyniku błędu medycznego. W postępowaniu pod uwagę brane są nie tylko działania lekarza, które są niezgodne z wiedzą medyczną, ale również inne okoliczności, takie jak wina nieumyślna (niedbalstwo, lekkomyślność), ujemny skutek zaistniałych nieprawidłowości, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a jego ujemnym skutkiem, który doprowadził do obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta.

Do najczęstszych błędów medycznych należą:

zakażenie WZW lub gronkowcem typu szpitalnego,

błąd w trakcie operacji,

błędnie postawiona diagnoza.

nieprawidłowa diagnoza,

zaniechanie w leczeniu,

zaniechanie w diagnozie,

nieprawidłowe leczenie.

 

Każdy pacjent ma prawo do złożenia wniosku z żądaniem odszkodowania w ciągu trzech lat od zdarzenia. Dodatkowo, jeśli w ciągu 10 lat od momentu, w którym doszło do zdarzenia,wystąpią objawy wskazujące na popełnienie błędu przez lekarza, poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Od chwili uświadomienia sobie o nieprawidłowościach, pacjent ma prawo na złożenie wniosku o odszkodowanie od szpitala za złe leczenie w ciągu trzech lat.

PODSTAWY UBIEGANIA SIĘ O REKOMPENSATĘ I ZADOŚĆUCZYNIENIE
Podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny jest konieczność udowodnienia, że miał miejsce. W tym celu niezbędna jest dokumentacja z fachowym opisem nieprawidłowej diagnozy lub opinia o źle wykonanej operacji. Jeżeli osoba poszkodowana nie będzie w stanie udowodnić nieprawidłowych działań lekarza, dochodzenie rekompensaty będzie znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe. Dlatego tak ważne jest pozostawienie prowadzenia sprawy w rękach ekspertów i działanie od momentu powstania szkody. Każdy pacjent, który ucierpiał w wyniku nieprawidłowego postępowania podczas diagnozowania, leczenia lub przeprowadzanego zabiegu, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za błędy lekarskie. Zapraszamy do skontaktowania się z naszym biurem nie tylko wtedy, gdy są Państwo zdecydowani nawet do wkroczenia na drogę sądową, ale także wtedy, gdy mają Państwo wątpliwości co do zasadności żądania rekompensaty. Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów zaproponujemy korzystne dla Państwa rozwiązania.

Nasza kadra jest wyspecjalizowana w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych, czego dowodem są poniższe certyfikaty.

Kancelaria ROBIN PARTNERS