REZERWACJA 24h+48 33 813 90 45
info@robinpartners.plul. Kalinowa 1A, 43-309 Bielsko- Biała

Ochrona przed komornikiem lub windykacją

W związku z coraz częstszymi przypadkami spłacania przeterminowanych długów, na skutek wydawanych przez sądy NAKAZÓW ZAPŁATY lub na podstawie WEZWAŃ DO ZAPŁATY z FIRM WINDYKACYJNYCH proponujemy Państwu pomoc prawną w zbadaniu takich spraw.

Wydanie NAKAZU ZAPŁATY przez sąd nie oznacza, że roszczenie jest rzeczywiście zasadne i byłoby zasądzone podczas zwykłej rozprawy. Sąd nie rozpatruje bowiem zarzutów, jakie może podnieść strona pozwana, czyli Państwo. Sam nakaz zapłaty jest wydawany w postępowaniu nakazowym oraz w postępowaniu upominawczym, które odbywa się na posiedzeniu niejawnym, bez udziału strony pozwanej. Oznacza to, że nakaz zapłaty może być wydany zarówno w sprawie, w której roszczenie uległo przedawnieniu, jak również wtedy, gdy pozwany dawno już zaspokoił dane roszczenie. Jeżeli Państwo dysponujcie zarzutami, skierowanymi przeciwko żądaniu powoda (np. nakaz zapłaty dostarczony na adres pod którym już od dawna Państwo nie zamieszkujecie), wtedy mogą one być rozpatrzone na ewentualnej rozprawie, ale już po wydaniu nakazu zapłaty, lub nawet w czasie egzekucji komorniczej, którą pomożemy wstrzymać.

Jeżeli natomiast odebraliście Państwo list polecony z WEZWANIEM DO ZAPLATY z FIRMY WINDYKACYJNEJ, a macie Państwo wątpliwości co do zasadności lub wysokości spłaty żądanej kwoty, proponujemy Państwu na wstępie uporządkować dokumenty związane z tym wezwaniem do zapłaty. Proszę pamiętać, że najważniejszym zadaniem Windykatora jest szybkie i możliwie tanie odzyskanie zaległego długu. Dlatego też, w wezwaniu  z firmy windykacyjnej zawsze ostrzegają przed wysłaniem sprawy do sądu. Czasami osoby otrzymujące wezwanie do zapłaty decydują się na zapłatę długu wyłącznie dlatego, aby uniknąć stresu związanego z koniecznością uczestniczenia w rozprawie sądowej, co jest niejednokrotnie błędem, gdyż można spłacić doliczone dodatkowe nieistniejące koszty, albo zawyżone odsetki.

Jeżeli Państwo chcieliby skorzystać z proponowanej przez nas pomocy prawnej, zapraszamy do współpracy. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, a po zleceniu nam sprawy do prowadzenia masz również gwarancję, że nie poniesiesz żadnych kosztów. Rozliczamy się dopiero po pozytywnym zakończeniu.

Kancelaria Prawna ROBIN PARTNERS